• Fri. Dec 3rd, 2021

ข่าววันนี้ ข่าวสด ข่าวออนไลน์ ข่าวบันเทิง

อัพเดทข่าววันนี้ ข่าวล่าสุด ข่าวฮิต ข่าวฮอต ข่าวบันเทิง ข่าวด่วน ข่าวกีฬา ข่าวการเมือง ข่าวสังคม ข่าวภูมิภาค ข่าวโซเชียล ข่าวอาชญากรรม ข่าวต่างประเทศ บอลไทยและต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีรับทราบ เขยื้อนนโยบายรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความเข้มแข็งรากฐาน

ByRon Dean

Nov 17, 2021

คณะรัฐมนตรีทราบ เขยื้อนแนวนโยบายรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความแข็งแกร่งโครงสร้างรองรับ-ปรับปรุงระบบส่วนประกอบเบื้องต้น-ยกฐานะคุณภาพชีวิต ปชช. ด้าน ‘นายกรัฐมนตรี’ ย้ำ รมต.นำแนวนโยบายไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน ที่เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์โซฟิเทล กระบี่ คนรวยธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองพิธีกรประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลสัมมนาคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (คณะรัฐมนตรีสัญจร) ที่ จังหวัดกระบี่ ว่า คณะรัฐมนตรีทราบการลงพื้นที่ดูงานของ คณะรัฐมนตรีในพื้นที่กรุ๊ปจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ กระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล เพื่อขับแนวนโยบายและโครงงานที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆเป็นต้นว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถสำหรับในการชิงชัยของไทย ดังเช่นว่า โครงงานปรับปรุงท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานนานาประเทศกระบี่ โครงงานปรับปรุงปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต และโครงงานนำสายติดต่อลงดิน บริเวณจุดท่องเที่ยว และก่อสร้างท่าจอดเรืออ่าวมาหยาบริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ผ่านโครงงานปรับปรุงธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงงานยกฐานะเกษตรแปลงใหญ่ โครงงานเพิ่มค่าและปรับปรุงสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามจากสินค้าการเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความแข็งแกร่งจากโครงสร้างรองรับ โดยปรับปรุงกรุ๊ปโอท็อป และวิสาหกิจชุมชน และโครงงานรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน โดยปรับปรุงระบบที่ดินสำหรับเพื่อเลี้ยงชีพและลดความเหลื่อมล้ำด้านการครอบครองที่ดิน สำหรับในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.เปรียญภ. 4-01 แก้ไขที่ดินและที่พักที่อาศัย รวมถึงโครงงานบ้านมั่นคง และการพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง ปกป้องและการรักษาโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรที่นา 2019 พร้อมกันกับการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการผลักดันการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปฏิรูปศักภาพชาวไทยทุกตอนวัย ทำโครงงาน NFE Data Map : ปักหมุดสร้างจังหวะทางการศึกษาของผู้ทุพพลภาพและไม่ค่อยได้รับโอกาศ และจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาสู่ความเป็นดีเลิศ เกื้อหนุนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยโครงงานการจ้างก่อสร้างขุดลอกและรักษาชายฝั่งทะเลและบริเวณร่องน้ำกันจังหวัดตรัง
การบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวรัชดากล่าวว่า รัฐบาลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถสำหรับในการชิงชัยและยุทธศาสตร์ชาติ 1.ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมความสามารถทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง และส่วนราชการ นอกจากนี้ ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน ทั้งเครือข่ายคมนาคมทางถนนหนทาง การบริหารจัดการเภทภัย ติดตามข้อความสำคัญปัญหาการปรับปรุงส่วนประกอบเบื้องต้น 2.การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีความสามารถในพื้นที่ เพื่อชุมชนเกิดความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ด้วยการเยี่ยมเยียนดูวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจตราพื้นที่ที่ได้รับการผลักดันและส่งเสริมจากกองทุนเกื้อหนุนการอนุรักษ์และรักษาพลังงาน และ 3.การเสริมสร้างและปรับปรุงความสามารถทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยืนยง ติดตามโครงงานปรับปรุงที่พักที่อาศัยเพียงพอ การดำเนินงานตามแนวนโยบายการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบและการเล่าเรียนตามสะดวก ฯลฯ ดังนี้ นายกรัฐมนตรีสั่งย้ำให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวนำข้อสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *